Werkwijze

Alice: Would you tell me please which way I ought to go from here?
Cat: That depends a good deal where you want to get to.
Alice: I don’t much care where.
Cat: Then it doesn’t matter which way you go.
Uit Alice in wonderland

Als u MissPerfect inschakelt onderzoeken wij eerst welke eerste indruk uw bedrijf maakt op de volgende punten in de MissPerfect analyse:

  1. Imago van de organisatie
  2. Styling van (ontvangst)ruimtes
  3. Styling van de medewerkers
  4. Communicatie

Aan de hand van de uitkomst van deze analyse stellen wij verbeterpunten en adviezen op, waarmee u zelf direct aan de slag kunt. U kunt er uiteraard ook voor kiezen de uitvoering helemaal aan MissPerfect over te laten of te kiezen voor een specifiek onderdeel uit de analyse. Een toelichting op de 4 diensten vindt u in het menu Diensten.