bruynzeel-sakura bv, Creatieve projectleiding

Project "Anders dan Anders"

Het project "Anders dan Anders" is opgezet om medewerkers mee laten denken over vernieuwing en verandering binnen bruynzeel-sakura bv. Middels een gezamenlijke lunch zijn er diverse ideëen verzameld en gecategoriseerd. Meerdere medewerkers gaven aan dat zij het pand in een kleurrijk jasje wilden steken.
MissPerfect heeft als onbevooroordeeld projectleidster een kick off meeting georganiseerd voor de verschillende projectgroepen.
Het doel van deze meeting was om enerzijds de missie en kernwaarden van bruynzeel-sakura bv voor iedereen helder te krijgen en anderzijds een anders dan andere manier van -creatief- denken te stimuleren.
Om de rode draad te bepalen er ervoor te zorgen dat de ideëen ook binnen de missie van bruynzeel-sakura bv passen, heeft MissPerfect medewerkers gevraagd om de kernwaarden (professionaliteit, mensgerichtheid, ambitie en inspiratie) te vertalen in beeld, woord en mensen.
Vervolgens is het de taak van MissPerfect om de projectleiding te verzorgen, samen met de teamleden creatieve ideëen te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de rode draad bewaakt blijft. Zo hebben we hebben onder andere een "anders dan anders kamer" ingericht waar grote moodboards de verschillende sferen en inspraties weergeven.

Mei 2011 Inmiddels zijn de ideeen templates uitgewerkt door de verschillende groepen.
Ontzettend leuke ideeen zijn naar voren gekomen. Het Management Team heeft voor het grootste gedeelte ervan groen licht gegeven. Een van de ideeen was de restyling van de receptie cq ontvangst. Dit project is inmiddels volledig uitgevoerd.
De laatste aanpassingen van de templates liggen nu ter beoordeling bij het MT en naar verwachting zullen we binnen enkele weken de overige plannen realiseren!